Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đại An

Ấp Cây Da, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
02943.778.120
c2daian.tracu@sgdtravinh.edu.vn